KYOCERA SENCO SWEDEN AB DATASKYDDSPOLICY

KYOCERA SENCO EMEA B.V., med säte på Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Nederländerna, ansvarar för att behandla personuppgifter så som anges i denna integritetspolicy. Dessa personuppgifter behandlas och förvaras säkert med största möjliga omsorg. Genom att göra detta uppfyller KYOCERA SENCO EMEA den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktinformation:
KYOCERA SENCO EMEA B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad
Nederländerna
+31 (0)320 295 575

Personuppgifter
KYOCERA SENCO EMEA B.V. behandlar dina personuppgifter för att du använder våra tjänster eller för att du själv tillhandahåller dina uppgifter till oss. Nedan följer en översikt över de personuppgifter som vi behandlar:
– För- och efternamn
– Kön
– Adress
– Telefonnummer
– E-postadress
– Information om din aktivitet på vår webbplats
– Webbläsare och enhetstyp

Särskilda eller känsliga personuppgifter
Vår webbplats eller tjänst har inte för avsikt att samla in uppgifter om webbplatsbesökare som är under 16 år, såvida de inte har tillåtelse från en förälder eller vårdnadshavare. Men vi kan inte kontrollera om en besökare är över 16 år. Vi rekommenderar därför att föräldrar även är
involverade i sina barns aktiviteter online, för att förhindra att barns uppgifter samlas in utan föräldrarnas tillstånd. Om du tror att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig utan sådant tillstånd, kontakta oss via privacy@kyocera-senco.eu så kommer vi att radera denna information.

I vilket syfte och på vilka grunder behandlar vi dina personuppgifter
KYOCERA SENCO EMEA B.V. behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
– för att skicka vårt nyhetsbrev eller vår reklambroschyr
– för att kunna ringa eller skicka e-post till dig om det är nödvändigt för oss för att tillhandahålla våra tjänster
– för att informera om ändringar i våra tjänster och produkter
– för att hantera, upprätthålla funktionen av och förbättra vår webbplats

Vi kommer att be om ditt godkännande innan vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter för de syften som anges ovan, om detta krävs enligt lag. Om du inte godkänner detta, är det möjligt att du inte kommer att kunna använda vissa tjänster. Om vi vill använda dina personuppgifter för ett nytt eller annat ändamål, kommer vi även att informera dig om detta. Dina uppgifter kommer då endast att användas på detta andra sätt om det krävs av eller tillåts enligt gällande lag eller om du har godkänt detta.

Automatiserat beslutsfattande
KYOCERA SENCO EMEA B.V. fattar inte beslut på grundval av automatisk behandling om frågor som kan ha betydande konsekvenser för personer. Detta gäller beslut som fattats av datorprogram eller system utan inblandning från en faktisk person (som en anställd på KYOCERA SENCO EMEA B.V.).

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter
KYOCERA SENCO EMEA B.V. kommer inte att lagra dina uppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket dina uppgifter har samlats in. Vi upprätthåller följande lagringsperioder för följande personuppgiftskategorier:

Kontaktformulär:
Om du fyller i ett formulär på webbplatsen eller skickar ett e-postmeddelande till oss, beroende på typ av formulär eller innehållet i ditt e-postmeddelande, kommer de uppgifter som du skickar till oss att sparas så länge som denna information är nödvändig för att svara på ditt meddelande eller ta hand om ditt ärende.

Google Analytics:
Vi använder oss av Google Analytics för att registrera allmänna besöksuppgifter. Dessa uppgifter används sedan för statistiska analyser av besök och klickbeteende på webbplatsen och gör det möjligt för oss att optimera webbplatsens funktion. Vi har även ställt in Google Analytics att vara ”integritetsvänligt”, så att IP-adresser anonymiseras och uppgifter skickas via en säker anslutning.

Vi har ingått ett registerföraravtal med Google. De statistiska uppgifterna överförs till Google, som lagrar uppgifterna på servrar i Europa och USA. Läs Googles integritetspolicy för mer information, samt Google Analytics specifika integritetspolicy. För mer information om hur Google följer GDPR, kan du besöka olika sidor som Google Cloud och GDPR samt vad Google gör vad gäller dataskydd.

Google använder denna information för att övervaka hur vår webbplats används, för att kunna förse oss med rapporter om webbplatsen och erbjuda KYOCERA SENCO EMEA B.V., som annonsör, information om våra kampanjers effektivitet. Google kan även överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller där dessa tredje parter behandlar informationen för Googles räkning. Vi kan inte kontrollera detta.

Vi vill särskilt uppmärksamma dig på det faktum att dessa uppgifter inte kan spåras tillbaka till dig som person eller individ av KYOCERA SENCO EMEA B.V., förutom i situationer där du identifierar dig själv som en person via ett av de formulär som finns på webbplatsen. Detta kan vara fallet där du till exempel anger en e-postadress när du registrerar dig för nyhetsbrevet eller använder ett webbformulär. I sådana fall, kan ditt besöksbeteende kopplas till de uppgifter som du har angivit.

Dela personuppgifter med tredje part
KYOCERA SENCO EMEA B.V. vidarebefordrar endast uppgifter till tredje parter om detta är nödvändigt för att genomföra vårt avtal med dig eller för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

Kakor eller liknande tekniker
KYOCERA SENCO EMEA B.V. använder kakor för att analysera vår trafik, tillhandahålla sociala mediefunktioner och anpassa annonser. En kaka är en liten textfil som lagras på din dator, pekplatta eller smarttelefon första gången du besöker en webbplats. En kaka innehåller ofta en kak-ID som är en unik identifierare för kakan. Den låter webbplatser skilja mellan individer och komma ihåg deras preferenser.  KYOCERA SENCO EMEA B.V. använder tre typer av kakor:

  1. Funktionella kakor. Dessa kakor ser till att webbplatsen fungerar ordentligt och sparar saker som dina föredragna inställningar och låter oss optimera vår webbplats.
  2. Analytiska kakor. Dessa kakor ger oss en bättre förståelse för hur väl vår webbplats fungerar. Genom att använda tredjepartsföretag, kan vi mäta vilka sidor på vår webbplats som besöks och hur ofta eller vilka element som fungerar bättre på vår webbplats. Denna information används för att förbättra vår webbplats. Då denna information inte används för att skapa personliga profiler och inte överträder din sekretess, behöver vi inte be om lov för det.
  3. Spårnings kakor. Dessa kakor används för att mäta våra onlinereklamkampanjers effektivitet och visa fler anpassade annonser baserat på dina tidigare besök på vår webbplats. Det ger oss även en djupare förståelse för användarna och deras beteende på vår webbplats. Alla tredje parter (dvs Facebook/Hubspot) som används för dessa kakor, har sin egen integritetspolicy som talar om hur de använder uppgifter.

Genom att använda knappen ”My settings” (Mina inställningar) nedan, kan du se dina kakinställningar, och ändra dina preferenser om så önskas.

Om du inte vill att KYOCERA SENCO EMEA B.V. ska samla in information via kakor, kan du blockera dem genom att aktivera inställningen i din webbläsare som låter dig blockera inställningen av alla eller vissa kakor. Detta kan dock påverka tillgängligheten på vår webbplats då vissa kakor är nödvändiga för att visa viss information.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
KYOCERA SENCO EMEA B.V. tar skyddet av dina uppgifter på största allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskad spridning och obehöriga ändringar. Kontakta privacy@kyocera-senco.eu om du tror att dina uppgifter inte är ordentligt skyddade eller om det finns tecken på missbruk.

Få åtkomst till, rätta eller radera uppgifter
Du har rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter eller invända mot att dina personuppgifter behandlas av KYOCERA SENCO EMEA B.V. och du har rätt att överföra dina uppgifter. Detta innebär att du kan skicka in en begäran till oss att skicka de personuppgifter som vi har om dig i en datafil till dig eller ett annat företag som du anger. Du kan skicka en begäran för att få tillgång till, rätta, radera eller överföra dina personuppgifter eller återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter till privacy@kyocera-senco.eu. Vi svarar på din begäran så fort som möjligt, men senast inom fyra veckor. KYOCERA SENCO EMEA B.V. vill även påpeka att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), via följande länk: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/.

Ändringar i denna integritetspolicy
KYOCERA SENCO EMEA B.V. förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker denna sida för att se om några ändringar har gjorts. Om KYOCERA SENCO EMEA B.V. introducerar en viktig ändring som får konsekvenser för hur dina personuppgifter behandlas, kommer vi att tillkännage detta genom att publicera ett meddelande på våra webbplatser.

Publicering: 2018-05-25
Senaste ändring: 2021-01-28